REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW

REGULAMIN ZWROTU TOWARU

§I Warunki ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym ArtShock.pl prowadzonym przez firmę Simple Way S.C. Kacper Palonka Damian Milewski
 • Warunki zwrotu określone w tym regulaminie są dodatkowymi prawami przysługującymi Klientom, obok praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa konsumenta.

§2 Prawo do zwrotu towaru

 • Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku, gdy towar został użyty, nosi ślady użytkowania lub jest w stanie niekompletnym.

§3 Warunki zwrotu

 • Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar jest w stanie nienaruszonym, kompletnym i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru wynikającą z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§3 Procedura zwrotu

Odpowiednio zabezpieczony towar na czas transportu należy wysłać na adres sklepu:

Sklep ARTSHOCK

ULICA: Sienkiewicza 1

KOD POCZTOWY: 05-200

MIASTO: WOŁOMIN

W przesyłce zwrotnej należy umieścić formularz zwrotu (dostępny do pobrania pod regulaminem)

Po otrzymaniu zwracanego towaru, sklep przystąpi do weryfikacji stanu oraz zgodności z wymogami zwrotu określonymi w regulaminie.

Po pozytywnej weryfikacji towaru, sklep przystąpi do zwrotu środków na wskazane konto bankowe lub inne źródło, z którego dokonano płatności.

§4 Koszty zwrotu

 • Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)
 • Sklep może potrącić zwrot płatności za towar o koszty zwrotu poniesione przez sklep, jeśli Klient nie ponosi tych kosztów w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

§5 Zwrot środków

 • Sklep zobowiązuje się do dokonania zwrotu płatności za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 • Sklep dokona zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inne źródło, z którego dokonano płatności.
 • (Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – w wysokości odpowiadającej najtańszej dostępnej opcji przesyłki niezależnie od wybranej metody dostawy przez konsumenta.)

§6 Reklamacje

 • Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku otrzymania wadliwego lub uszkodzonego towaru.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące towaru objętego zwrotem będą rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacji określoną w oddzielnym regulaminie reklamacji sklepu.

§7 Postanowienia końcowe

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zwrotu towaru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa konsumenta
 •  
 • FORMULARZ ZWROTU: